Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

lærer i transportteknologi

Description

Code

2320.1.23

Description

Lærere i transportteknologi underviser studerende inden for deres specifikke fagområde, transportteknologi, som hovedsagelig er af praktisk karakter. De giver teoretisk undervisning i brug af praktiske færdigheder og teknikker, som de studerende efterfølgende skal beherske for at kunne udøve et erhverv inden for transportteknologi som f.eks. bremsespecialist. Lærere i transportteknologi følger de studerendes fremskridt, bistår individuelt, når det er nødvendigt, og evaluerer deres viden og formåen inden for transportteknologi gennem opgaver, prøver og eksamener.

Alternativ betegnelse

lærer i transportmekanik

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder