Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

datacenteroperatør

Description

Code

3511.1

Description

Datacenteroperatører vedligeholder computeroperationer i datacentret. De administrerer daglige aktiviteter i centret med henblik på at løse problemer, vedligeholde systemets tilgængelighed og evaluere systemets resultater.

Alternativ betegnelse

administrator af websiden

administrator af hjemmesiden

operatør ved datacenter

operatør i datacenter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: