Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

spildevandsingeniør

Description

Code

2143.3

Description

Spildevandsingeniører udformer kloaksystemer og -net til bortskaffelse og behandling af spildevand fra byer og andre beboelsesområder. De udformer systemer, som er i overensstemmelse med miljøstandarderne, og tager sigte på at minimere indvirkningen på økosystemet og borgerne i nærheden af nettet.

Alternativ betegnelse

afvandingstekniker

afvandingsingeniør

kloakingeniør

afløbsingeniør

afløbstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: