Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

landbrugspolitisk medarbejder

Description

Code

2422.12.1

Description

Landbrugspolitiske medarbejdere analyserer og kortlægger landbrugspolitiske spørgsmål og udarbejder planer for forbedring og gennemførelse af ny politik. De udarbejder rapporter og præsentationer for at kommunikere og opnå støtte til politikkerne fra regeringens embedsmænd og offentligheden. De kommunikerer også med fagfolk inden for landbruget med henblik på forskning og information og udfører administrative opgaver.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: