Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingeniør — finmekanik

Description

Code

2144.1.18

Description

Ingeniører inden for finmekanik udformer processer, maskiner, inventar og andet udstyr, der har usædvanlig lave tekniske tolerancer, er gentagelsesprægede og stabile over tid. De sikrer, at prototyper bygges og afprøves, og at design opfylder systemspecifikationerne og driftskravene.

Alternativ betegnelse

nanotekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: