Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

maskinassistent

Description

Code

3151.3

Description

Maskinassistenter bistår maskinchefen og skibsmaskinisten i driften af skibets skrog. De understøtter driften af hovedmaskinerne, styremekanismen, elproduktionen og andre større delsystemer. De kommunikerer med skibsingeniører om udførelsen af tekniske operationer. De sikrer også overholdelse af passende standarder for sikkerhed og lovgivningen og er i stand til om nødvendigt at indtage stillinger på et højere niveau.

Alternativ betegnelse

skibsassistent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: