Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for nedrivningsarbejder

Description

Code

3123.1.8

Description

Arbejdsledere inden for nedrivningsarbejder overvåger operationer, der indgår nedrivning af bygninger og oprydning af affald. De træffer hurtige beslutninger for at løse problemer.

Alternativ betegnelse

holdleder inden for nedrivningsarbejde

nedrivningsformand

formand for demonteringsarbejder

sjakformand inden for nedrivningsarbejde

leder af nedrivningsprojekt

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder