Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

økonomisk udviklingskoordinator

Description

Code

2631.2.3

Description

Økonomiske udviklingskoordinatorer skitserer og gennemfører politikker til forbedring af et samfunds, en regerings eller institutions økonomiske vækst og stabilitet. De forsker i økonomiske tendenser og koordinerer samarbejdet mellem institutioner, der arbejder for økonomisk udvikling. De analyserer potentielle økonomiske risici og konflikter og udvikler planer for at løse dem. Økonomiske udviklingskoordinatorer rådgiver om økonomisk bæredygtighed i institutioner og økonomisk vækst.

Alternativ betegnelse

økonomikoordinator

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: