Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

kontrollant af kemisk procesanlæg

Description

Code

3133.1

Description

Kontrollanter af kemiske procesanlæg styrer den kemiske produktionsproces. De betjener maskiner og systemer, er ansvarlige for at overvåge og vedligeholde udstyret og instrumenterne til styring.

Alternativ betegnelse

anlægs- og systemoperatør inden for kemi

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: