Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

chef for IKT-kvalitetssikring

Description

Code

2519.5

Description

Chefer for IKT-kvalitetssikring udarbejder og anvender en IKT-kvalitetsmetode ved hjælp af kvalitetsstyringssystemer, i overensstemmelse med interne og eksterne standarder og organisationens kultur. De sikrer, at forvaltningskontrollen gennemføres korrekt for at beskytte aktiver, dataintegritet og operationer. De fokuserer på opfyldelsen af kvalitetsmål, herunder opretholdelsen af den eksterne certificering i henhold til kvalitetsstandarder, og overvåger statistikkerne over de forventede resultater.

Alternativ betegnelse

chef for IKT kvalitetssikring

chef for kvalitetssikring af IKT

kvalitetsansvarlig IKT

chef for IT-kvalitetssikring

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: