Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker - onshore vindmølleparker

Description

Code

3131.2

Description

Teknikere (onshore vindmølleparker) driver og vedligeholder onshore vindmølleparker ved at udføre diagnostiske inspektioner, analysere fejl og udføre reparationsopgaver. De sikrer, at vindmøllerne er i overensstemmelse med reglerne, og bistår vindmølleingeniørerne i forbindelse med opførelsen af vindmøller. Teknikere (onshore vindmølleparker) kan også afprøve og installere hardware- og softwarekomponenter i vindmøller.

Alternativ betegnelse

vindmøllepark operatør på land

onshore vindværkstekniker

vindmølle servicetekniker

vindmøllepark tekniker

tekniker til vedligeholdelse af vindmøller på land

onshore vindmølle reparation tekniker

operatør af vindmølleværk på land

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder