Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

afløbstekniker

Description

Code

2142.1.3

Description

Afløbsteknikere designer og konstruerer dræningssystemer til kloak- og stormvandssystemer. De evaluerer mulighederne for at udforme dræningssystemer, som opfylder kravene, samtidig med at det sikres, at lovgivningen og miljøstandarderne og -politikkerne overholdes. Afløbsteknikere vælger det mest optimale dræningssystem for at forhindre oversvømmelser, kontrollere kunstvanding og direkte spildevand fra vandkilder.

Alternativ betegnelse

afvandingstekniker

afvandingsingeniør

kloakingeniør

afløbsingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: