Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

konstruktør af landbrugsudstyr

Description

Code

2144.1.2.1

Description

Konstruktører af landbrugsudstyr anvender kendskab til ingeniørvidenskab og biologisk videnskab for at håndtere forskellige landbrugsproblematikker relateret til bl.a. jordbevaring, vandspareindsatser og forarbejdning af landbrugsprodukter. De udformer landbrugsstrukturer, -maskiner, -udstyr og -processer.

Alternativ betegnelse

konstruktionsingeniør inden for landbrugsudstyr

landbrugsmekaniker

landbrugsingeniør

konstruktør af landbrugsudstyr

konstruktionsingeniør inden for landbrugsmaskinel

landbrugstekniker

konstruktør af landbrugsmaskinel

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: