Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

arbejdsleder inden for skoproduktion

Description

Code

3122.4.6

Description

Arbejdsledere inden for skoproduktion overvåger og koordinerer de daglige produktion på et fodtøjsfremstillingsanlæg. De fører tilsyn med kvalitetskontrollen for at sikre, at slutproduktet er i overensstemmelse med produktionsspecifikationerne, og leder fodtøjspersonalet. Arbejdet indebærer også forhandlinger med leverandører og omsorg for produktionsplanen og produktionsomkostningerne.

Alternativ betegnelse

sjakformand inden for skoproduktion

produktionsteknolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder