Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ingeniør inden for alternative brændstoffer

Description

Code

2149.9.1

Description

Ingeniører inden for alternative brændstoffer designer og udvikler systemer, komponenter, motorer og udstyr, der erstatter brugen af konventionelle fossile brændstoffer som vigtigste strømkilde til fremdrivning og elproduktion med det formål at anvende vedvarende energi og ikkefossile brændstoffer. De bestræber sig på at optimere produktionen af energi fra vedvarende energikilder og mindske produktionsomkostningerne og miljøbelastningen. De alternative brændstoffer, der anvendes, omfatter primært flydende naturgas (LNG), flydende gas (LPG), biodiesel, bioalkohol samt elektricitet (dvs. batterier og brændselsceller), hydrogen og brændstoffer fremstillet af biomasse.

Alternativ betegnelse

brintingeniør

brændselscelleingeniør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder