Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-produktchef

Description

Code

1330.6

Description

IKT-produktchefer analyserer og definerer status og målstatus for IKT-produkter, -tjenester eller -løsninger. De vurderer omkostningseffektiviteten, risici, muligheder, styrker og svagheder i produkter eller tjenesteydelser, der leveres. IKT-produktchefer udarbejder strukturerede planer og fastsætter tidsplaner og milepæle for at optimere aktiviteter og ressourcer.

Alternativ betegnelse

IT-produktchef

chef for IKT-produkter

produktchef for IKT

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: