Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tekniker inden for fysisk videnskab

Description

Code

3111.11

Description

Teknikere inden for fysisk videnskab overvåger fysiske processer og udfører prøvninger til fremstillings-, undervisnings- eller videnskabelige formål. De arbejder i laboratorier, skoler eller produktionsanlæg, hvor de bistår fysikere i deres arbejde. Teknikere inden for fysisk videnskab udfører teknisk eller praktisk arbejde og aflægger rapport om deres resultater.

Alternativ betegnelse

fysiklaborant

laboratorietekniker - fysik

fysikerassistent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: