Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

lingvist

Description

Code

2643.4

Description

Lingvister studerer sprog videnskabeligt. De behersker sprog og kan fortolke dem i forhold til deres grammatiske, semantiske og fonetiske karakteristika. De undersøger sprogudviklingen og den måde, hvorpå sproget anvendes af samfundet.

Alternativ betegnelse

datalingvist

filolog

fonetiker

sprogforsker

terminolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

Narrower occupations

færdigheder