Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør ved dampmaskine- og kedelanlæg

Description

Code

3131.3.9

Description

Operatører ved dampmaskine- og kedelanlæg driver og vedligeholder maskineri, der frembringer strøm. De sikrer operationernes sikkerhed og overvåger operationerne med henblik på at opdage problemer og reagerer på nødsituationer.

Alternativ betegnelse

kedelpasser

operatør af dampmaskine

operatør af dampgenerator

sikkerhedsoperatør inden for dampturbiner

operatør af dampturbinegenerator

operatør af dampturbinemaskineri

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: