Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

forsyningskædeleder

Description

Code

1324.8

Description

Forsyningskædeledere planlægger, forvalter og koordinerer alle aktiviteter i forbindelse med fremskaffelsen og indkøbet af forsyninger, der er nødvendige for at afvikle fremstillingsprocesser fra anskaffelsen af råmaterialer til distributionen af færdige produkter. Forsyningerne kan være råmaterialer eller færdige produkter, og de kan være til intern eller ekstern brug. Derudover planlægger og idriftsætter de alle de aktiviteter, der er nødvendige for anvendelse i produktionsanlæg, og justerer operationerne til skiftende efterspørgsel efter et virksomheds produkter.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder