Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tilsynsførende til strikkemaskine

Description

Code

8152.1.1

Description

Tilsynsførende (strikkemaskiner) fører tilsyn med strikkeprocessen for en gruppe maskiner og overvåger stofkvaliteten og strikkeforholdene. De kontrollerer strikkemaskinerne efter opsætning og opstart samt under produktionen for at sikre, at det produkt, der strikkes, er i overensstemmelse med specifikationerne og kvalitetsstandarderne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: