Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljøingeniør

Description

Code

2143.1

Description

Miljøingeniører integrerer miljømæssige og bæredygtige foranstaltninger i udviklingen af projekter af forskellig art. De søger at bevare naturressourcer og naturområder. De arbejder sammen med ingeniører fra andre områder for at få øje på alle de konsekvenser, projekterne kan få, for at udforme metoder til at bevare naturreserverne, forebygge forurening og indføre sundhedsforanstaltninger.

Alternativ betegnelse

anlægsingeniør

miljøanalytiker

miljøingeniør

vandmiljøtekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder