Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

IKT-konsulent

Description

Code

2511.10

Description

IKT-konsulenter rådgiver om, hvordan man optimerer anvendelsen af eksisterende værktøjer og systemer, udarbejder anbefalinger til udvikling og gennemførelse af et virksomhedsprojekt eller en teknologisk løsning og bidrager til projektdefinitioner. De øger bevidstheden om innovation inden for informationsteknologi og deres potentielle værdi for en virksomhed. De deltager også i vurdering og valg af IKT-løsninger.

Alternativ betegnelse

IKT-konsulenter

IKT-rådgiver

konsulent inden for IKT

IT-konsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: