Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ventilationstekniker inden for minedrift

Description

Code

2144.1.13

Description

Ventilationsteknikere inden for minedrift udformer og forvalter systemer og udstyr beregnet til at sikre lufttilførsel og -cirkulation i underjordiske miner og rettidig fjernelse af skadelige gasser. De koordinerer udformningen af ventilationsanlæg med minedriftsledelsen, den minesikkerhedsansvarlige og den tekniske planlægger inden for minedrift.

Alternativ betegnelse

ventilationsingeniør inden for minedrift

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: