Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektør inden for farlige materialer

Description

Code

3257.4.1

Description

Inspektører inden for farlige materialer fører tilsyn med faciliteter, der håndterer farlige materialer for at sikre overholdelse af sundheds- og sikkerhedsbestemmelser og lovgivning om håndtering af farlige materialer. De efterforsker overtrædelser, overvåger tests af nød- og risikoberedskabsplaner og rådgiver om forbedring af faciliteternes operationer og procedurer samt om bestemmelser om farlige stoffer. De rådgiver også fabrikker om potentielle farer for et samfund og om bedre sikkerhedsforskrifter.

Alternativ betegnelse

specialist inden for farlige materialer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: