Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ejendomschef

Description

Code

1219.1.1

Description

Ejendomschefer udfører strategisk planlægning samt rutinemæssig operationel planlægning i forbindelse med administration og vedligeholdelse af bygninger. De kontrollerer og forvalter sundheds- og sikkerhedsprocedurer, fører tilsyn med entreprenørers arbejde, planlægger og håndterer vedligeholdelse af bygninger, brandsikrings- og sikkerhedsspørgsmål, fører tilsyn med rengøring af bygninger, forsyningsinfrastruktur og står for pladsforvaltning.

Alternativ betegnelse

facility manager

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder