Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

servicetekniker inden for kontorudstyr

Description

Code

7421.5

Description

Serviceteknikere inden for kontorudstyr leverer tjenester til virksomheder i forbindelse med installering, vedligeholdelse og reparation af nyt eller eksisterende udstyr såsom printere, scannere og modemmer på kundernes område. De fører fortegnelser over udførte tjenester og sender udstyr tilbage til et reparationscenter, hvis det er nødvendigt.

Alternativ betegnelse

reparatør af kontorinventar

reparatør af kontorudstyr

IT-reparatør

IT-tekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: