Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør - overjordisk mineanlæg

Description

Code

8342.10

Description

operatører (overjordisk mineanlæg) styrer tungt udstyr som f.eks. gravemaskiner og tipvogn, der ofte indebærer stor rumlig bevidsthed, til udgravning, lastning og transport af malm, mineraler, herunder sand, sten og ler og overjord i grusgrave og overfladebrud.

Alternativ betegnelse

operatør af tungt udstyr

fører af overfladegravemaskine

dumperfører

fører af dumper

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: