Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

miljøpolitisk medarbejder

Description

Code

2422.12.5

Description

Miljøpolitiske medarbejdere forsker i, analyserer, udvikler og gennemfører politikker vedrørende miljøet. De yder ekspertrådgivning til enheder såsom kommercielle organisationer, offentlige myndigheder og byggemodnere. Miljøpolitiske medarbejdere arbejder på at mindske virkningerne af industrielle, kommercielle og landbrugsmæssige aktiviteter på miljøet.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: