Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

motorcyklist til vareudbringning

Description

Code

8321.1

Description

Motorcyklister til vareudbringning udfører transport af alle typer af pakker indeholdende genstande, løse stykker, færdigretter, lægemidler og dokumenter, der kræver særlig behandling, for så vidt angår deres hastende karakter, værdi eller skrøbelighed. De transporterer og afleverer deres pakker med motorcykel.

Alternativ betegnelse

avisdreng

cykelbud

kurer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: