Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

pulptekniker

Description

Code

8171.8

Description

Pulpteknikere udfører tekniske opgaver ved fremstillingen af papirmasse. De arbejder i papirmasseproduktionsgrupper, hvor de vedligeholder maskiner, løser tekniske fejl og sikrer, at fremstillingsprocessen forløber efter specifikationerne.

Alternativ betegnelse

procesoperatør

pulpproduktionstekniker

pulp- og papirtekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: