Skip to main content

Show filters

Hide filters

køkkenmontør

Description

Code

7115.4

Description

Køkkenmontører installerer køkkenelementer i hjem. De foretager de nødvendige målinger, forbereder lokalet, fjerner gamle elementer, hvis det er nødvendigt, og installerer det nye køkkenudstyr, herunder tilslutningen af vand-, gas- og kloakledninger og elledninger.

Alternativ betegnelse

køkkeninstallatør

køkkenopsætter

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: