Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af en laserskæringsmaskine

Description

Code

7223.4.3

Description

Operatører af laserskæremaskiner indstiller, programmerer og passer laserskæremaskiner beregnet til at skære eller snarere afbrænde og smelte overskydende materiale fra et metalemne ved hjælp af en computer-bevægelsesstyret kraftig laserstråle gennem laseroptisk udstyr. De læser laserskæremaskiners blåtryk og værktøjsanvisninger, udfører regelmæssig vedligeholdelse af maskinen og foretager justeringer af bearbejdningsstyringen, såsom laserstrålens intensitet og dets placering.

Alternativ betegnelse

maskinpasser, CNC-laserskæringsmaskine

maskinoperatør

operatør af en laserskærermaskine

industrioperatør

maskinoperatør, laserskæringsmaskine

maskinpasser, laserskæringsmaskine

industritekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder