Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

ansvarlig for træproduktion

Description

Code

3122.4.16

Description

Ansvarlige for træproduktion fører tilsyn med processer, der indgår i omdannelsen af fældede træer til tømmer. De følger produktionsprocessen og træffer hurtige beslutninger for at løse problemer. De sikrer, at produktionsmål, f.eks. kvantiteten og kvaliteten af produkter, rettidighed og omkostningseffektivitet, kan nås.

Alternativ betegnelse

leder inden for træproduktion

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: