Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

strålebeskyttelseskoordinator

Description

Code

2263.5

Description

Strålebeskyttelseskoordinatorer er ansvarlige for beskyttelsen mod skadelige virkninger forårsaget af eksponering for ioniserende stråling. De sikrer overholdelse af love og administrative bestemmelser ved at håndhæve sikkerhedsforanstaltninger. De udarbejder desuden planer for strålingsbeskyttelse, navnlig for nukleare anlæg og faciliteter.

Alternativ betegnelse

strålehygiejnemedarbejder

strålebeskyttelsesmedarbejder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: