Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

socialchef

Description

Code

1344.1

Description

Socialchefer har ansvaret for strategisk og operationel ledelse og forvaltning af personale og ressourcer inden for eller på tværs af sociale tjenester. De er ansvarlige for gennemførelsen af lovgivning og politikker vedrørende f.eks. afgørelser om udsatte personer. De fremmer en tilgang til det sociale arbejde og den sociale pleje, der er baseret på værdier, etik, lighed og mangfoldighed og relevante adfærdskodekser. De er ansvarlige for at samarbejde med andre fagfolk inden for strafferetspleje, uddannelse og sundhed. De kan være ansvarlige for at bidrage til udviklingen af lokale og nationale politikker.

Alternativ betegnelse

socialcenterleder

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder