Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

undervisningsassistent

Description

Code

2310.1.5

Description

Undervisningsassistenter deler en forelæsers akademiske arbejdsbyrde, navnlig ved at holde forelæsninger for de studerende. De forbereder timer og underviser på klasseniveau og mødes individuelt med de studerende med henblik på evaluering. De kombinerer også deres forelæsninger og andre akademiske opgaver med egen forskning på deres fagområde. Undervisningsassistenter bestrider en selvstændig fuldtidsstilling uagtet stillingsbetegnelsens ordlyd.

Alternativ betegnelse

adjunkt

docent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv:

færdigheder