Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

brandinspektør

Description

Code

3112.1.6

Description

Brandinspektører foretager inspektioner af bygninger og ejendomme for at sikre, at de er i overensstemmelse med bestemmelserne om brandforebyggelse og -sikkerhed, og håndhæver bestemmelserne i faciliteter, der ikke er i overensstemmelse med reglerne. De udfører også uddannelsesaktiviteter, oplyser offentligheden om brandsikkerhed og forebyggelsesmetoder, politikker og katastrofeindsats.

Alternativ betegnelse

brandchef

sundheds- og sikkerhedsinspektør

brandefterforsker

sikkerheds- og sundhedskonsulent

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: