Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør på geotermisk kraftanlæg

Description

Code

3131.3.4

Description

Operatører på geotermiske kraftanlæg driver og vedligeholder udstyr, ofte dampdrevne turbiner, som producerer elektricitet. De overvåger måleudstyr, så det sikres, at driften er sikker, og at produktionsbehovene opfyldes. De reagerer også på systemproblemer og udbedrer fejl. De kan indstille generatorerne til styring af strømmen af elektricitet til elledningerne.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: