Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsinspektør inden for montering af rullende materiel

Description

Code

7543.7.6

Description

Kvalitetsinspektører inden for montering af rullende materiel anvender måle- og prøvningsudstyr til kontrol og overvågning af rullende materiel med henblik på at sikre overensstemmelse med de tekniske specifikationer og sikkerhedsstandarder og -forskrifter. De undersøger de samlede dele for at opdage fejl og skader og kontrollere reparationsarbejde. De fremlægger også detaljeret dokumentation for inspektion og anbefaler indgriben, når der opdages problemer.

Alternativ betegnelse

kvalitetsinspektør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: