Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

piano- og orgelbygger

Description

Code

7312.3

Description

Piano- og orgelbyggere skaber og samler dele til at skabe instrumenter med klaviatur i henhold til nærmere angivne instrukser eller diagrammer. De sliber træ, stemmer, afprøver og inspicerer det færdige instrument.

Alternativ betegnelse

instrumentbygger

musikinstrumentmager

klaviaturmager

pianobygger

musikinstrumentbygger

instrumentmager

pianomager

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: