Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flyttearbejder

Description

Code

9333.4

Description

Flyttearbejdere er ansvarlige for den fysiske håndtering af varer og ejendele, der skal flyttes eller transporteres fra et sted til et andet. De skiller varer, maskiner eller ejendele ad med henblik på transport og samler eller monterer dem på det nye sted. De sikrer, at genstande er godt beskyttet og pakket, sikret og anbragt korrekt i lastbiler og transportmidler.

Alternativ betegnelse

flyttemand

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: