Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af scraper

Description

Code

8342.8

Description

Operatører af scrapere betjener et tungt køretøj, som skraber det øverste jordlag af og anbringer det i et magasin til borttransport. De kører scraperen hen over den overflade, der skal skrabes, idet de tilpasser hastigheden til overfladens hårdhed.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: