Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

energianalytiker

Description

Code

3112.5

Description

Energianalytikere vurderer forbruget af energi i bygninger ejet af forbrugere og virksomheder. Ved at analysere de eksisterende energisystemer anbefaler de omkostningseffektive alternativer. Energianalytikere foreslår effektivitetsforbedringer, foretager virksomhedsanalyser og deltager i udformningen af politikker vedrørende anvendelse af traditionelle brændstoffer, transport og andre faktorer vedrørende energiforbruget.

Alternativ betegnelse

energikonsulent

energirådgiver

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: