Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

kvalitetsbedømmer

Description

Code

7543.8

Description

Kvalitetsbedømmere udfører forebyggende og driftsmæssig kvalitetskontrol af produkter og ressourcer. De inspirerer, klassificerer og bedømmer materialerne på forskellige stadier for at sikre, at de er i overensstemmelse med den ønskede standard, og sender produktet tilbage med henblik på reparation eller forbedring, hvis det er nødvendigt. De arbejder i virksomheder og industrianlæg for at sikre, at de producerede varer opfylder kvalitetsstandarder.

Alternativ betegnelse

produktionsteknolog

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: