Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prepressmedarbejder

Description

Code

7321.1.3

Description

Prepressmedarbejdere udarbejder et prepress-korrekturtryk eller prøver af, hvordan det færdige produkt vil se ud. I mange kontrakter om trykning beslutter kunden på dette tidspunkt, om trykket kan udskrives som planlagt. Da trykprocesserne til korrekturtryk er forskellige fra dem, der anvendes i den endelige proces, er der altid tale om en tilnærmelse.

Alternativ betegnelse

prepress-tekniker

prepress-medarbejder

repro- og prepressmedarbejder

prepresstekniker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: