Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af papirmasseanlæg

Description

Code

3139.3

Description

Operatører af papirmasseanlæg betjener og fører tilsyn med maskiner og udstyr, der omfatter flere funktioner, og som har til formål at styre forarbejdningen af træ, affaldstræmasse, genbrugspapir og andre celluloseholdige materialer til fremstilling af træmasse. De indstiller, betjener og vedligeholder maskineriet, analyserer produktionsresultaterne og tilpasser processen, når det er nødvendigt.

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: