Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

operatør af gasbehandlingsanlæg

Description

Code

3134.2

Description

Operatører af gasbehandlingsanlæg driver og vedligeholder distributionsudstyr i et gasdistributionsanlæg. De distribuerer gas til forsyningsfaciliteter eller forbrugere og sikrer, at der opretholdes et korrekt tryk på gasrørledninger. De fører også tilsyn med, at tidsplanen og efterspørgslen overholdes.

Alternativ betegnelse

operatør af gasdistributionsanlæg

operatør af gasforsyningsanlæg

forsyningsoperatør

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: