Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

flymekaniker med speciale i flyelektronik

Description

Code

7421.2

Description

Flymekanikere med speciale i flyelektronik installerer, tester, inspicerer og justerer elektrisk og elektronisk udstyr såsom navigations-, kommunikations- og flyvestyresystemer til luft- og rumfartøjer. De udfører vedligeholdelse og reparation. De udfører funktionsprøver, diagnosticerer problemer og træffer korrigerende foranstaltninger.

Alternativ betegnelse

flytekniker

flymekaniker

elektriker

flyelektroniktekniker

flyinstrumentmekaniker

flyelektronikmekaniker

flyelektriker

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: