Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

ansvarlig for kontrol af skibsmotorer

Description

Code

3115.1.22

Description

Ansvarlige for kontrol af skibsmotorer kontrollerer skibs- og bådmotorer såsom elektriske motorer, atomreaktorer, gasturbinemotorer, påhængsmotorer, totakts- eller firetaktsdieselmotorer, LNG-, dual fuel-motorer og i visse tilfælde skibsdampmaskiner i samlefaciliteter for at sikre overholdelse af sikkerhedsstandarder og -forskrifter. De gennemfører rutinemæssige inspektioner, inspektioner efter eftersyn, inspektioner før adgang til motorer, og endelig inspektioner efter havarier. De tilvejebringer dokumentation for reparationsaktiviteter og teknisk støtte til vedligeholdelses- og reparationscentre. De gennemgår administrative registre, analyserer motorernes driftsresultater og aflægger rapport om deres resultater.

Scope note

Excludes vessel engine tester.

Alternativ betegnelse

inspektør af fartøjsmotorer

tester af fartøjsmotorer

Lovgivningsmæssigt aspekt

I Kommissionens database over lovregulerede erhverv kan du se, om dette erhverv er reguleret i EU's medlemsstater, EØS-landene eller Schweiz, og i givet fald hvordan. Database over lovregulerede erhverv: